16
مه

آبشار صخره ای

این نوع آبنما شباهت بسیار زیادی با آبنما سنگی دارد و در برخی موارد نام آبنما سنگی -صخره ای بر روی این آبنما گذاشته میشود. آبشار صخره ای اصولا شبیه به صخره های کوهستانی بوده و با توجه به...

بیشتر بخوانید