29
آوریل

آبیاری تحت فشار

بطور کلی سیستم‌های آبیاری تحت‌ فشار به روشهایی گفته می‌شود که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح محوطه فضای سبز توزیع می‌کنند. آبیاری تحت‌ فشار به دو روش آبیاری بارانی و آبیاری...

بیشتر بخوانید