22
مه

آلاچیق

مبدا آلاچیق از کشور ایتالیا است.آلاچیق در ایجاد سایه در باغ کمک نموده و در رشد گیاهان رونده و عمل آمدن میوه درختانی نظیر انگور نقش دارد.آلاچیق در شروع قرن بیستم در باغهای انگلیسی بصورت یک عنصر قالب درآمد...

بیشتر بخوانید