22
مه

بام سبز و آنچه برای اجرای آن باید بدانیم!

بام سبز به يک سيستم سبک وزن اطلاق مي شود که از اجزای پيش ساخته تشکيل گردیده و با بام ساختمان يک سيستم واحد را به وجود آورده و رشد گياهان در تمام يا قسمتهايی از بام شما را...

بیشتر بخوانید