06
اردیبهشت

برکه و آبگیر ،مرداب ، نهر و چشمه مصنوعی

محوطه سازی | برکه و آبگیر | مرداب | نهر و چشمه مصنوعی برکه و آبگیر ،مرداب، نهر و چشمه مصنوعی یکی دیگه از جلوه های زیبای آب است. از نظر جذابیت به آبنماهای جوشان وفعال نمیرسد. اما خصوصیت...

ادامه مطلب