16
مه

روف گاردن

روف گاردن یا بام سبز یا پشت بام سبزبه مجموعه ­ازعملیاتی گفته می­شود که شامل محوطه ­سازی ، فضای سبز و المان­های همراه اتلاق می­شود که برروی سقف ساختمان­های مختلف ایجاد می­شود واین فضا دربرخی موارد با زمین (سقف)...

بیشتر بخوانید