محوطه سازی

محوطه سازی با دو عنوان همراه است: منظر سخت و منظر نرم (hard & soft landscape). منظر سخت به فضای چشم انداز بیرونی گفته می­شود که عناصر اصلی تشکیل دهنده ان را اشیایی مانند مجموعه دیوارها، حصارها، صندلی ها، ظروف زباله، آب نما، آبشار، جداره بیرونی مصالح مختلف تشکیل دهند. منظر نرم به مجموعه ای گفته می شود که خاک و پوشش گیاهی و آب و جز آن را در برمی گیرد. از دیدگاهی دیگر، محوطه سازی به برنامه ریزی و شکل دادن و نظام بخشیدن به محیط محوطه و فضای سبز حومه بیرونی، حد فاصل محیط های شهری گفته می شود.

از این دیدگاه، فضای بیرونی، محیط های برون شهری را در برمی گیرد. از این رو، این طراحی به منظور بالابردن و ارتقاء و محافظت از ارزش های فضایی و یا محیط های حومه شهری است و چنین فضایی با حصارها، دیوارها، یا سایر عناصر همچون درختان و گیاهان و چمنزارها شکل گرفته است .

به عبارت دیگر، به تمامی عملیات زیبا سازی و مناسب سازی محیط که مبتنی بر ویژگی های زمین و کارکردهای مورد نظر و همچنین در جهت شکل بخشیدن به عناصر و بالا بردن کیفیت بصری آن است، landscaping(فضای سبز) گفته می شود که آن طور که پیش تر ذکر شد، در برگیرنده دو گونه محوطه سازی سخت و نرم است.

landscaping7 محوطه سازی

انواع سنگ فرش در محوطه سازی فضای سبز:
  • سنگ فرش با طرح زاويه هاي منظم: دراين طرح خرده سنگ ها به شكل هندسي و منظم مي باشند وبا استفاده از چمن وگل هاي پاكوتاه فصلي به صورت منظم وهندسي كاشته مي شوند.
  •  سنگ فرش با طرح زاويه هاي نامنظم: خرده سنگ ها به اشكال غيرهندسي نامنظم مي باشند كه بطور پراكنده ودربرخي اززواياي چمن يا گلهاي فصلي يا دائمي بصورت مجتمع كاشته ميشوند.
  •  سنگ فرش با طرح گوشه هاي گرد يا فاصله دار: در اين طرح سنگ ها بطور منظم گاهي نامنظم از يكديگر قرارمي گيرند ودرفواصل سنگ ها براي ايجاد زيبائي ازچمن استفاده مي شود معمولاً اين گونه سنگ ها رنگارنگ مي باشند وگاهي درفواصل سنگ ها بجاي چمن ازملات رنگي ويا شن استفاده مي شود.
  •  سنگ فرش با طرح هاي قديمي: دراين طرح سنگ ها بطورنامنظم ولي ازاصول هندسي برخوردارند پوشش فواصل اين سنگ ها از سيمان يا چمن يا ملات ميباشد دربعضي ازطرحها سنگها برجسته ترازسطوح ملات مي باشند.
   •  سنگ فرش با طرح انگليسي: سنگ هائي كه دراين نوع طرحها بكارميروند ازاشكال هندسي منظم بوده ونحوه قرارگرفتن آنها به نوعي است كه تقريباً خطوط موازي ايجاد مي كنند وشكل ظاهري اين نوع سنگ فرش مانند آجرچيني است.
  •  سنگ فرش ژاپني: دراين نوع طرح ها ازسنگ هاي بزرگ استفاده ميشود. سنگها نسبت به هم طوري قرارگرفته اند كه فاصله مركز يك سنگ نسبت به سنگ ديگر زيادهست تقريباً به فاصله نيم الي يك متر ميرسد
  • سنگ فرش ماشين روداخل باغ: معمولاً خيابان ها يا پياده روها ازمقابل درب ورودي شروع ميشود بطوري كه كاملاً در فضاي سبزداخل چمن قرارمي گيرد سنگها بطور نامنظم يا منظم با فاصله بسيار كم وگاهي بين آنها چمن كاري ميشود انجام ميگيرد.وعرض اين خيابانها حدوداً 2 الي 3 متر ميباشد وپياده روها حدوداً بين 5/1 الي 60 سانتي متر مي باشد.
 • greenspace design محوطه سازی

محوطه سازی ویلا

انتخاب خاک در محوطه سازی ویلا

در محوطه سازی در بخش های مختلف عناصر با نیروهای دینامیکی و استاتیکی متفاوتی در کنار هم قرار میگیرند که هر کدام از آنها نیاز های متفاوتی برای زیر سازی دارند. همچنین با توجه به ایجاد بستر کاشت گیاهان در محوطه سازی، بررسی، جمع آوری، خاکبرداری و خاکریزی با مطالعه دقیق خاک موجود در سایت و همچنین استفاده از خاک مناسب در محوطه سازی، می تواند نقش مهمی در رشد و سهولت نگهداری گیاهان و استقامت عناصر در مقابل نیرو های ذکر شده داشته باشد .

مصالح ساختمانی در محوطه سازی ویلا

خوشبختانه امروزه تولید و نو آوری مصالح در بخش ساختمان با توجه به رونق ساختمان سازی در جامعه با رشد سریعی روبروست. اما شناخت وانتخاب صحیح مصالح برای محوطه سازی ویلا امریست که علاوه بر حس زیبایی شناسی در محوطه سازی نیاز به تجربه در مورد تغییرات احتمالی این مصالح در برابر شرایط جوی داراست. علاوه بر مصالحی که بصورت عمومی در فعالیت های مختلف ساختمانی استفاده میشود بخشی از مصالح بطور تخصصی فقط در محوطه سازی مورد استفاده قرار می گیرد که اطلاع از این موارد میتواند کمک بزرگی در بالا بردن سطح کار محوطه سازی باشد.

 

landscape3 محوطه سازی

خدمات گروه معماری و محوطه سازی پردیس سبز در سه مرحله شامل

 • بازدید و مشاوره فنی اولیه در محل پروژه  •

طراحی محوطه بر اساس برداشت اولیه و نیازمندی های کارفرما و تولید نقشه های اجرایی  

• احداث و اجرای محوطه و فضای سبز بر اساس طرح نهایی

از آنجا که گروه معماری و محوطه سازی پردیس سبز پارسیان  نیازمند اعتماد کامل کارفرمایان خود در اجرای پروژه های محوطه سازی است، شما را به بازدید از پروژه های خود دعوت میکند. ببینید، اطمینان کنید و آسوده خاطر بسازید.

• احداث باغ های کلاسیک و روستیک، باغ های مدرن، باغ های ژاپنی و باغ گیاهان داروئی

• نگهداری و بازسازی محوطه های ویلایی و فضای سبز

• طراحی و ساخت سازه های چوبی، آلاچیق های چهارفصل، پل و پرگولاهای بزرگ مقیاس

• طراحی و اجرای سیستم های مکانیزه آبیاری (بارانی و قطره ای)

• طراحی و اجرای سیستم های روشنایی

• مشاوره و تامین گیاهان محوطه ای(بیرونی) در پروژه های بزرگ مقیاس

مطالب مرتبط: