30
شهریور
3.5/5 - (2 امتیاز)

خانه باغ ها نوعی طراحی غیر رسمی و از مواد سنتی و مخلوطی از گیاهان تزئینی و خوردنی استفاده می‌کنند.
خانه باغ‌ها به قرن‌ها پیش بر می‌گردد ولی محبوبیتش در دهه ۱۸۷۰ بیشتر شده است.
طراحی خانه باغ  تصادفی بوده؛ یعنی ایده قبلی نداشته و به زیبندگی بستگی دارد.
هنگام طراحی خانه باغ اصول زیر باید در نظر گرفته شود:

khanehbagh طراحی خانه باغ

محل ساخت خانه باغ

بدون شک مکان ساخت خانه باغ ، تأثیر بسیار مهمی بر روی طراحی اش خواهد گذاشت.
ویژگی وضعیت ارضی منظره و زمین هم چون شیب زمین، دورنماها، تپه و بیرون زدگی ممکن است جنبه‌های طراحی مثل ترکیب را پیشنهاد دهد.
همچنین میتواند به منظور خلق تأثیر ویژه و خاص استفاده شود و افزایش یابد.
خاک منطقه نیز بر نوع گیاهی که پرورش داده می‌شود اثرگذار خواهد بود.
شرایط آب و هوایی منطقه باغ و تغییرات جوی و متفاوت آن منطقه نیز همین شرایط را دارند.
همچنین بافت منطقه مورد نظر برای باغ نیز می‌تواند روی طراحی خانه باغ تأثیر بگذارد.
برای مثال: منطقه شهری نیازمند طراحی متفاوتی نسبت به منطقه روستایی است.
همچنین مناطق ساحلی و بادی مستلزم طراحی متفاوتی نسبت به زمین‌های حفاظ شده هستند.

khanehbagh9 طراحی خانه باغ

مرز باغ و اطراف آن

طراحی خانه باغ می‌تواند از طبیعت اطراف خودش تأثیر بپذیرد.
هم فضای داخلی باغ و هم فضای سبز خارجی آن.
برای مثال: اگر محیط یک محیط رسمی باشد باغ نیز به شکلی ساخته می‌شود که رسمی باشد.
اگر اطراف آن باغ جایی غیر رسمی بود باغ نیز غیر رسمی ساخته می‌شود و همچنین نوع باغ نیز می‌تواند روی اطراف خود تأثیر بگذارد.
از جمله می‌تواند یک محیط جدید ایجاد کند.
کاشت گل و گیاه می‌تواند به بهبودی فضای باغ کمک کند.
مثلاً می‌تواند محیط باغ را گسترش دهد یا کوچک‌تر کند. با معرفی محیط داخلی باغ که هر قسمت چه چیز کاشت شود می‌توان آن را به قسمت‌های کوچکتری تقسیم کرد.
بهترین نوع چیزی که برای مرزبندی اطراف باغ و یا باغ ویلا که آن باغ را از محیط اطرافش جدا کند، دیوارهایی از حصار یا نرده است.

این حصار (پرچین) میتواند همیشه سبز باشد.
یعنی از نوع گیاهی باشد که همیشه برگ سبز داشته باشد یا اینکه میتواند گیاهی باشد که در فصل زمستان و پاییز برگ‌هایش بریزد.
این پرچین میتواند رسمی باشد یا غیر رسمی، کوتاه باشد یا بلند، بستگی به مدل باغ یا طراحی آن دارد.
یک دیوار، پایه یا بنیادی قوی در تمام نقاط آن دارد، و معمولاً (نه همیشه) از آجر یا سنگ و یا بلوک‌های بتنی ساخته میشود.
ساخت و نوع یک نرده و حصار با دیوار تفاوت دارد. دیوار سخت است و ساخت آن طاقت فرساست و مصالح آن یا چوب یا فلز مثل آهن است.

مطالب مرتبط: