طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز

برخی از راه حل های در حال توسعه  فضای سبز عبارتند از:
کاهش هدررفتگی فاضلاب های سطحی از طریق استفاده از زمین گود برای هدایت آب های سطحی، باغ بارانی و بام سبز و جداره ها
کاهش مصرف آب در محوطه سازی از طریق تکنیک های طراحی عاقلانه باغ (محوطه یا مکانی که گیاهان آن نیازکم یا اصلاً نیازی به آب نداشته باشند)
طراحی منظر بر اساس صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت قرار دادن و انتخاب مناسب درختان سایه دار و ایجاد موانع باد .

طراحی فضای سبز

معماری منظر دانشی است که به فضای بیرونی – چه از دیدگاه محیط زیست و طبیعت، چه از دیدگاه رابطه آن با زندگی انسان، و چه از دیدگاه هنر و زیبا شناسی – می پردازد. عناصر این دانش از فضای سه بعدی ای تشکیل شده است که بعد زمان را نیز در بر می گیرد، و فضایی چهار بعدی پدید می آرود. علاوه بر این، از آنجا که به غیر از بعد زمان، فضا دارای نوعی حس و ادراکات ویژه و انعکاسی در بیننده است، عرصه آن را می توان با ابعاد بیشتری معرفی کرد. این دانش به شناخت و برنامه ریزی و طراحی و ساخت این فضا می پردازد.
– معمولاً کلمه لنداسکیپ با دو عنوان همراه است: منظر سخت و منظر نرم (hard & soft landscape). منظر سخت به فضای چشم انداز بیرونی گفته می­شود که عناصر اصلی تشکیل دهنده ان را اشیایی مانند مجموعه دیوارها، حصارها، صندلی ها، ظروف زباله، آب نما، پوسته، جداره بیرونی مصالح مختلف تشکیل دهند. منظر نرم به مجموعه ای گفته می شود که خاک و پوشش گیاهی و آب و جز آن را در برمی گیرد.